Povrchová úprava Baltibond Hybrid Coating

FotoSystém ochrany proti korozi BALTIBOND HYBRID COATING byl vyvinut pro použití na galvanizované oceli.

Zvyšuje životnost chladicího zařízení a rozšiřuje možnosti uplatnění příslušných zařízení v různých prostředích.

Systém ochrany proti korozi BALTIBOND HYBRID COATING je aplikován ve výrobním závodě na galvanicky pokovenou ocel v automatickém výrobním procesu před montáží zařízení a sestává se z nanesení práškového termosetu na takto upravený povrch.

Vybraný druh prášku a příprava povrchu, na nějž je nanášen, i vlastní elektrostatické nanášení probíhá pod přísnou kontrolou a zaručuje vynikající odolnost proti korozi, tvrdost, nepropustnost a dokonalou přilnavost k podkladovému materiálu.

Díly opatřené ochrannou vrstvou prášku "Baltibond Hybrid Coating" jdou do speciální pece, kde se prášek/plast za teploty +/- 240 °C roztaví a vytvoří jednolitý povrch.

Zařízení s povrchovou úpravou "Baltibond Hybrid Coating" lze provozovat s vyšším zahuštěním cirkulující vody a snížit tak její spotřebu.

Kvalitativní požadavky na cirkulující vodu


pH 6.5 - 9.2
TVRDOST 70 - 750 mg/l
ALKALITA < 600 mg/l max.
ROZPUŠTĚNÉ PEVNÉ ČÁSTI < 2050 mg/l max.
VODIVOST < 3300 us/cm
CHLORIDY < 250 mg/l max.
SULFÁTY < 350 mg/l max.