Povrchová úprava Baltiplus

Foto

Všechny jednotlivé díly konstrukce jsou žárově pokovené a opláštění je galvanicky pokovené (600 g zinku na m2).

Na vnější plochy je dále je použit speciální polymerový nátěr.

Kvalitativní požadavky na cirkulující vodu


pH 7.0 - 9.0
TVRDOST 70 - 600 mg/l
ALKALITA < 500 mg/l max.
ROZPUŠTĚNÉ PEVNÉ ČÁSTI < 1250 mg/l
VODIVOST < 2000 us/cm
CHLORIDY < 200 mg/l max.
SULFÁTY < 200 mg/l max.