Modelová řada HFL

Lze dodat i jako uzavřená chladicí věž - bez suchého chladiče umístěného ve výtlaku.

Technická data

Chladič HFL byl vyvinut z osvědčeného chladiče VFL. Od tohoto se liší unikátní konstrukcí vany a zabudováním suchého výměníku do výtlaku vzduchu. HFL „inteligentně“ kombinuje technologii suchého a odpařovacího odvodu tepla. Během léta poskytuje nízkou výstupní teplotu chlazené kapaliny a v zimě šetří vodu při provozu nasucho. Při použití 3cestného ventilu se dosahuje dalších úspor vody v přechodném období.

PRINCIP PROVOZU

Oteplená kapalina (3) vstupuje do žebrovaného výměníku (12), kde se předchlazuje a jde dál do obtokového potrubí. 3cestný ventil na výstupu (13) je ovládán čidlem teploty na výstupním potrubí a pokud je teplota vyšší než požadovaná, tento ventil otvírá průtok do skrápěného výměníku.

Zde se část vody ochladí na teplotu, která po smíchání se zbytkem zajistí požadovanou teplotu na výstupu.

HLAVNÍ VLASTNOSTI HFL

Lze použít i jako uzavřenou chladicí věž (dodáno bez suchého výměníku umístěného do výtlaku).

Efektivní potlačení tvorby mlhy na výtlaku během provozu při nízkých teplotách okolí.

Suchý výměník instalovaný do výtlaku zvyšuje teplotu vzduchu a současně snižuje jeho relativní vlhkost. Během provozu se spuštěným skrápěcím čerpadlem je tak potlačena tvorba viditelné mlhy. Instalací 3cestného ventilu mezi suchý a mokrý výměník se ještě více sníží tvorba viditelné mlhy. Průtok přes skrápěný výměník bude redukován a tak i odpar (mlha).

Maximální možná úspora vody

Maximální úspory vody se dosáhne optimální kombinací provozu výměníků tepla zabudovaných do HFL. Suchý výměník umístněný do výtlaku i v létě odvádí část tepla. Skrápěný výměník může pracovat v režimu skrápěném nebo suchém - při nízkých teplotách. Provoz nasucho může nastat nejen v zimě, ale i během jara a podzimu. Ještě vyšších úspor vody lze dosáhnout zařazením 3cestého ventilu mezi suchý a skrápěný výměník. Ten bude do skrápěného výměníku přepouštět jen tolik vody, kolik bude potřeba. Testy prokázaly úsporu vody 40% až 60 % v porovnání s klasickým odpařovacím chladičem.

Provozní flexibilita

Kritickým prvkem u hybridních produktů je přepínání ze suchého na mokrý provoz a opačně. V případech kdy voda zůstává během suchého provozu ve vaně a okolní teploty jsou podnulové, vzniká nebezpečí namrzání uvnitř vany. Tomuto se dá zabránit vypuštěním vany. To však vzhledem k průběhu teplot během přechodných období nemůže být vždy dodrženo. V průběhu 24 hodin by mohlo docházet k několika vypuštěním a následně napouštěním vody do vany. Řešením by mohlo být provedení s oddělenou jímkou (remote sump), kdy tato je instalována v temperované místnosti. To ale zvyšuje investiční náklady a navíc není vždy možné. HFL má jedinečně konstruovanou vanu, která se sestává z mokré a suché části. Suchá část je vyspádována do mokré. Během provozu se skrápěcím čerpadlem tak všechna voda stéká ze suché části do mokré. Během provozu na sucho je mokrá vana chráněna integrovaným krytem před proudem chladného vzduchu z ventilátoru. Topná tělesa chrání mokrou vanu před zamrznutím. Testy byly provedeny při teplotě okolí -25°C při plných otáčkách ventilátoru.

Nízká provozní hmotnost

Nízké provozní hmotnosti je dosaženo díky skutečnosti, že HFL používá ve srovnání s klasickým chladičem asi 1 objemu skrápěcí vody.

Snadný přístup pro údržbu a čištění

Přístup do mokré vany je umožněn skrz obdélníkový otvor umístění na straně s připojením výměníků. Protože je tato vana chráněna integrovaným krytem, je bez problémů přístupná i při sepnutém skrápěcím čerpadle a ventilátorech.

Toto není možné u žádného jiného odpařovacího chladiče s tlačným ventilátorem. Za provozu lze tak kontrolovat plovák pro doplňování vody, síto na sání skrápěcího čerpadla atd.

Kompaktní konstrukce

Vycházejíc z řady VFL má HFL nízkou výšku a do provedení se třemi ventilátory se dodává jako jeden kus. Při paralelním zapojení dvou kusů lze tyto instalovat „natěsno“ k sobě. Je to umožněno přístupem do mokré vany z čela věže. Přistup k suché části postačuje z jedné strany.

Modely HFL lze účinně odhlučnit. K dispozici je škála tlumičů, které se používají u B.A.C. produktů řady VL (VTL, VFL a VCL). K dispozici je také Baltiguard™ systém používaný jako výkonová regulace nebo havarijní záskok. Pro doplňování skrápěcí vody se standardně dodává elektrický plovák, který ovládá solenoidový ventil na přívodu doplňkové vody.

HFL - široká škála výkonů

37 modelů - „single cell“
33 modelů - „double cell“

Jednotky HFL jsou již k dispozici.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ