Modelová řada HXI

 

Technická data

Nově ve standardní výbavě:

1. Nízkohlučné provedení ventilátorů
2. Každý ventilátor má svůj vlastní motor
3. Žaluzie na sání zabraňují slunečnímu záření, vniku nečistot, úletu vody

Kombinovaný provozní stav

V tomto provozním stavu vstupuje chlazená kapalina do žebrované trubkovnice (shodná konstrukce se suchými chladiči) a z této do primární (skrápěné), z které se vrací zpět do systému. Skrápěcí voda je čerpána z integrované jímky do rozstřikovacího systému umístěného nad primární trubkovnicí. Část skrápěcí vody se z povrchu odpaří.

Tímto odparem dochází k ochlazení kapaliny uvnitř. Oteplená skrápěcí voda dále stéká přes chladicí výplň, kde je chlazena pomocí horizontálně nasávaného vzduchu. Vzduch je nasáván jak přes primární trubkovnici, tak přes chladicí výplň. Zde je nasycen vlhkostí a tak odebírá teplo. Je však dále dost chladný na to, aby byl schopen odebrat významný díl tepla z žebrované trubkovnice, která je umístěna nad výtlakem ventilátorů.

V kombinovaném provozním stavu se tedy pracuje jak s odpařovacím tak se "suchým" chlazením.

Porovnáním s klasickým odpařovacím chlazením je i při teplotních špičkách dosahováno podstatného snížení spotřeby skrápěcí vody. Při snížení výkonu nebo teploty okolního vzduchu se podíl odpařovacího chlazení a tím i spotřeba skrápěcí vody snižuje. Žebrovaná trubkovnice odvádí stále větší podíl výkonu. Tohoto je dosahováno díky použití 3-cestného ventilu, který v závislosti na výstupní teplotě chlazené kapaliny redukuje průtok skrápěnou trubkovnicí.

Tím je dosaženo maximální využití žebrované trubkovnice a pouze nezbytně nutné použití skrápěné.

Adiabatický provozní stav

Adiabatický provozní stav nasává ve chvíli, kdy 3-cestný ventil úplně uzavře skrápěnou trubkovnici a veškeré teplo se odebírá v žebrované.

Skrápěcí okruh zůstává v provozu a slouží k nasycení a adiabatickému předchlazení nasávaného vzduchu. Tím dosahujeme vyšší účinnosti odvodu tepla z žebrované trubkovnice.

V porovnáním s klasickým odpařovacím chlazením je spotřeba vody v tomto provozním stavu redukována na přibližně 10% spotřeby klasického odpařovacího chladiče.

Suchý provozní stav

Během tohoto provozním stavu je skrápěcí čerpadlo vypnuto. Chlazená kapalina je čerpána přes žebrovanou trubkovnici a dále skrz primární.

3-cestný ventil zůstává v tomto režimu otevřený.

Odpar vody je nulový. Veškeré teplo se odebírá v žebrované trubkovnici.

charakteristika

 • kombinace křížoproudé a protiproudé konstrukce
 • zesílený horizontální a vertikální sací efekt
 • sání z jedné strany - horizontálně
 • vertikální výtlak vzduchu
 • hliníkové axiální ventilátory
 • nízkotlaký skrápěcí systém
 • žárově pozinkovaná trubkovnice primárního (skrápěného) okruhu
 • žebrovaná trubkovnice - kombinace měď + hliníkové lamely
 • "B.A.Cross" chladicí výplň

HLAVNÍ ZNAKY/MOŽNOSTI

 • úspora skrápěcí vody až 70%
 • 3 provozní stavy, zimní provoz bez mlhy
 • žebrovaná teplosměnná plocha pro suchý provoz
 • prostorný interiér pro snazší údržbu
 • možnost instalace "zády k sobě"
 • snadná instalace z minimálního počtu sekcí sestavených ve výrobním závodě

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ