Modelová řada PFE (HELIOS)

Technická data

PRINCIP PROVOZU

Chlazená kapalina proudí trubkovnicí, která je zvenčí skrápěna recirkulující vodou skrápěcího okruhu. Teplo předchází z chlazené kapaliny přes stěnu trubkovnice do skrápěcí vody, která stéká po trubkovnici dolů. Axiální (sací) ventilátor umístěný na vrchu věže proti ní saje vzduch, který odpaří část skrápěcí vody a tak odvádí teplo do okolí. Zbylá skrápěcí voda padá do vany a je recirkulována zpět.

CHarakteristika

 • protiproudá konstrukce
 • axiální (sací) ventilátory
 • sání po obvodu
 • vertikální výtlak
 • axiální hliníkové ventilátory
 • nízkotlaký systém rozstřiku skrápěcí vody

HLAVNÍ ZNAKY/MOŽNOSTI

 • velké výkony při minimální zabrané ploše
 • snadná instalace z minimálního počtu sekcí sestavených ve výrobním závodě
 • nízké hladiny hluku
 • možnost řízení výkonu - výstupní teploty s malými tolerancemi
 • možnost instalace ochrany před zamrznutím během zimní odstávky

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ