Modelová řada TSU-C/D

27 modelů
kapacita 300 až 5000 kWh

Technická data

PRINCIP PROVOZU

Během doby, kdy je potřeba chlazení v systému nízká nebo žádná se chladicí zařízení používá k tvorbě ledu uvnitř ledové banky.

Vnitřní prostor ledové banky je zaplaven vodou a vyplněn trubkovnicí. U jednotek, které pracují v módu "vnější tání" je přímý kontakt mezi chlazenou vodou a ledem, který se vytvořil na povrchu trubkovnice. Ta je zaplavena chladivem nebo jí cirkuluje chlazený glykol. Kolem jednotlivých trubek se začne tvořit led. Tloušťka ledu signalizuje, kdy je banka nabitá a chladicí zařízení musí být vypnuto.

Během "vybíjení" je oteplená voda čerpána skrz banku, kde odtává led a tak se chladí. Přímý kontakt s ledem dovoluje pracovat s nízkými výstupními teplotami vody.

CHARAKTERISTIKA

  • "vnější tání" ledu - v kontaktu s chladicí vodou
  • zaplavený systém chladivem nebo čerpání glykolu

HLAVNÍ ZNAKY/MOŽNOSTI

  • efektivní namrazení ledu díky velké vnější ploše trubkovnice
  • tlakově testované, žárově pokovené trubkovnice
  • ocelový plášť banky je svařený a speciálně izolovaný, odolný dešti
  • izolované víko
  • připraveno pro gravitační zaplavení chladivem nebo recirkulaci glykolu
  • kompletně sestaveno ve výrobním závodu - snadná instalace