Modelová řada TSU-M

8 modelů
kapacitou 800 až 2700 kWh

Technická data

PRINCIP PROVOZU

Během doby, kdy je potřeba chlazení v systému nízká nebo žádná se chladicí zařízení používá k tvorbě ledu uvnitř ledové banky.

Vnitřní prostor ledové banky je zaplaven vodou a vyplněn trubkovnicí. U jednotek, které pracují v módu "vnitřní tání" se pro tvorbu ledu i jeho odtávání používá roztok glykolu. Během "nabíjení" proudí trubkovnicí podchlazený glykol a zvenčí se začíná tvořit led na jejím povrchu. Toto trvá tak dlouho, dokud většina vody v ledové bance není zmrzlá. Dosažení dané hladiny vody v ledové bance signalizuje "nabití" banky a chladicí zařízení musí být vypnuto.

Během "vybíjení" je oteplený glykol čerpán skrz trubkovnici, odtává led na jejím povrchu a je tak nepřímo chlazen přes její stěny. Ochlazený glykol je čerpán zpět do systému nebo do vloženého výměníku tepla. U tohoto pracovního módu je potřeba ledovou banku vždy úplně "vybít".

CHARAKTERISTIKA

  • "vnější tání" ledu
  • zaplavený systém chladivem nebo čerpání glykolu

HLAVNÍ ZNAKY/MOŽNOSTI

  • efektivní namrazení ledu díky velké vnější ploše trubkovnice
  • tlakově testované, žárově pokovené trubkovnice
  • ocelový plášť banky je svařený a speciálně izolovaný, odolný dešti
  • izolované víko
  • připraveno pro gravitační zaplavení chladivem nebo recirkulaci glykolu
  • kompletně sestaveno ve výrobním závodu - snadná instalace