Modelová řada VCL

39 modelů
průtok od 70 do 1300 kW

Technická data

PRINCIP PROVOZU

Páry chladiva kondenzují uvnitř trubkovnice, která je skrápěna recirkulující skrápěcí vodou. Vzduch je tlačen vzhůru přes trubkovnici. Část skrápěcí vody se z povrchu trubkovnice odpaří. Tento odpar odebere teplo z trubkovnice a páry chladiva kondenzují.

CHARAKTERISTIKA

 • nízká výška
 • protiproudá konstrukce
 • tlačné ventilátory
 • sání z jedné strany - horizontálně
 • vertikální výtlak
 • radiální ventilátory z galvanicky pokovené oceli opatřené protikorozním systémem Baltibond"
 • nízkotlaký systém rozstřiku skrápěcí vody

HLAVNÍ ZNAKY/MOŽNOSTI

 • velké výkony při minimální zabrané ploše
 • možnost instalace vedle sebe (až do 4 ventilátorů vedle sebe)
 • snadná instalace z minimálního počtu sekcí sestavených ve výrobním závodě
 • vhodné i pro vnitřní instalace
 • nízké hladiny hluku
 • možnost instalace ochrany před zamrznutím během zimní odstávky

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ