Modelová řada VFL

 

Technická data

PRINCIP PROVOZU

Chlazená kapalina proudí trubkovnicí, která je zvenčí skrápěna recirkulující vodou skrápěcího okruhu. Teplo předchází z chlazené kapaliny přes stěnu trubkovnice do skrápěcí vody, která stéká po trubkovnici dolů. Proti ní je vzhůru skrz trubkovnici tlačen vzduch, který odpaří část skrápěcí vody a tak odvádí teplo do okolí. Zbylá skrápěcí voda padá do vany a je recirkulována zpět.

charakteristika

 • nízká výška
 • protiproudá konstrukce
 • tlačné ventilátory
 • sání z jedné strany - horizontálně
 • vertikální výtlak
 • radiální ventilátory z galvanicky pokovené oceli opatřené protikorozním systémem Baltibond"
 • nízkotlaký systém rozstřiku skrápěcí vody

HLAVNÍ ZNAKY/MOŽNOSTI

 • velké výkony při minimální zabrané ploše
 • možnost instalace vedle sebe (až do 4 ventilátorů vedle sebe)
 • možnost instalace ochrany před zamrznutím během zimní odstávky
 • možnost řízení výkonu - výstupní teploty s malými tolerancemi
 • nízké hladiny hluku

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ