Modelová řada VXC

62 modelů
výkon od 60 do 6900 kW

Technická data

PRINCIP PROVOZU

Páry chladiva kondenzují uvnitř trubkovnice, která je skrápěna recirkulující skrápěcí vodou. Vzduch je tlačen vzhůru přes trubkovnici. Část skrápěcí vody se z povrchu trubkovnice odpaří. Tento odpar z ní odebere teplo a páry chladiva kondenzují.

CHARAKTERISTIKA

 • protiproudá konstrukce
 • tlačné ventilátory
 • sání z jedné strany - horizontálně
 • vertikální výtlak
 • rad. ventilátory z galvanicky pokovené oceli opatřené protikorozním systémem Baltibond™
 • nízkotlaký systém rozstřiku skrápěcí vody

HLAVNÍ ZNAKY/MOŽNOSTI

 • velké výkony při minimální zabrané ploše
 • možnost instalace "zády k sobě"
 • snadná instalace z minimálního počtu sekcí sestavených ve výrobním závodě
 • vhodné i pro vnitřní instalace
 • nízké hladiny hluku
 • možnost instalace ochrany před zamrznutím během zimní odstávky

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ