Spartium - adiabatický chladič

Cenově výhodná alt. TRILLIUM

Technická data

SPARTIUM -  suchý chladič s možností adiabatického ochlazení vzduchu.

K dispozici od roku 2010.

K dispozici jsou jednotky s 2 až 7 ventilátory. Volitelně s EC motory. 

PRINCIP PROVOZU

1.........adiabatické předchladiče
2, 7.....vstup / výstup kapaliny
3 ........přívod zvlčovací vody
4 ........výměníky tepla
5 ........ventilátory
6 ........sání vzduchu

K adiabatickému zvlhčení se nepoužívá rozstřik vody před lamelami, ale k ochlazení speciální výplň, kterou protéká voda (Obr. : Princip provozu).

Tento způsob zaručuje, že se voda nedostane na povrch lamel výměníku - tam, kam nepatří. Není ani potřeba drahá úprava vody a povrchu lamel, které potom jejich skrápění umožní.

Vzduch se při průchodu touto zaplavenou výplní adiabaticky ochlazuje a při tom na povrch lamel výměníku chladiče se žádná voda nedostává. Neodpařená voda je zachycována ve žlabu pod výplní a volně odtéká. Protože není chemicky upravována, lze ji dále využít jako užitkovou.

Výhody chladiče s adiabatickým ochlazením nasávaného vzduchu v porovnání se suchými chladiči:

  • K adiabatickému podchlazení dochází ve výplni, která je k tomuto účelu navržena – žádná voda (ani kapky) na lamelách výměníku.
  • Řídící jednotka pouští vodu jen v případě nutnosti.
  • Neodpařená voda může být použita jako užitková – není ošetřena chemicky.
  • Výrazné snížení zabrané plochy v porovnání se suchými chladiči.
  • Snížení počtu kusů a tím i snížení dalších instalačních a provozních nákladů v porovnání se suchými chladiči.
  • Možnost řízení výstupní teploty s pomocí ventilátorů ovládaných frekvenčním měničem nebo s EC motory.
  • Možnost řízení hladiny hluku během nočního provozu s pomocí ventilátorů ovládaných frekvenčním měničem.