TRILLIUM - adiabatický chladič

Nyní i s EC motory

Technická data

TRILLIUM -  suchý V-chladič s možností adiabatického ochlazení vzduchu.

V roce 1999 B.A.C. představila první hybridní chladič na trhu, který nejen v ČR a na Slovensku, ale v celé Evropě uspěl a umísťuje se ve stále více projektech a instalacích, tak jak roste cena vody a tím i provozních nákladů spojených s provozem odpařovacích chladičů.

K dispozici je klasický rozsah suchých chladičů s ventilátory v 1 nebo 2 řadách o průměru 800 a 900 mm v horizontálním nebo „V“ uspořádání.

PRINCIP PROVOZU

1.........výměníky
2, 3.....vstup / výstup kapaliny
4 ........ventilátory
5 ........výplně pro AD ochlazení
6, 7 ....přívod / odvod vody pro AD ochlazení vzduchu
8 ........ochlazený vzduch na vstupu do výměníku
9 ........výtlak

K adiabatickému zvlhčení se nepoužívá rozstřik vody před lamelami, ale k ochlazení speciální výplň, kterou protéká voda (Obr. : Princip provozu).

Tento způsob zaručuje, že se voda nedostane na povrch lamel výměníku - tam, kam nepatří. Není ani potřeba drahá úprava vody a povrchu lamel, které potom jejich skrápění umožní.

Vzduch se při průchodu touto zaplavenou výplní adiabaticky ochlazuje a při tom na povrch lamel výměníku chladiče se žádná voda nedostává. Neodpařená voda je zachycována ve žlabu pod výplní a volně odtéká. Protože není chemicky upravována, lze ji dále využít jako užitkovou.

Výhody chladiče s adiabatickým ochlazením nasávaného vzduchu v porovnání se suchými chladiči:

  • K adiabatickému podchlazení dochází ve výplni, která je k tomuto účelu navržena – žádná voda (ani kapky) na lamelách výměníku.
  • Řídící jednotka pouští vodu jen v případě nutnosti.
  • Neodpařená voda může být použita jako užitková – není ošetřena chemicky.
  • Výrazné snížení zabrané plochy v porovnání se suchými chladiči.
  • Snížení počtu kusů a tím i snížení dalších instalačních a provozních nákladů v porovnání se suchými chladiči.
  • Možnost řízení výstupní teploty s pomocí ventilátorů ovládaných frekvenčním měničem.
  • Možnost řízení hladiny hluku během nočního provozu s pomocí ventilátorů ovládaných frekvenčním měničem.